Cyflwyno Cynnwys

Byddem yn croesawu eich cyfraniad i'r wefan hon.  

Bwriedir i'r wefan hon fod yn un ryngweithiol lle gall pobl sydd â diddordeb mewn materion yn ymwneud â rhyngwladoli, ac/neu sy'n gweithio gyda myfyrwyr rhyngwladol, gyfrannu gwybodaeth, newyddion, adnoddau, astudiaethau achos, manylion am ddigwyddiadau a gofyn cwestiynau. Y nod yw rhannu arfer dda a manylion am unrhyw ddigwyddiadau a all fod o ddiddordeb.  Os oes gennych rywbeth rydych yn meddwl all fod o ddiddordeb i'r gymuned ehangach, neu os oes gennych gwestiwn, anfonwch o gan ddefnyddio'r ffurflen isod. Bydd ein safonwyr wedyn yn bwrw golwg dros y cynnwys cyn ei uwchlwytho i'r safle.  

Gwllwch ysgrifennu yn y bocs isod a gellwch anfon nifer o wahanol fathau o ffeiliau.